Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Tillstånd

Som företagare lär du dig ganska fort att du behöver tillstånd för att kunna sälja och göra vissa saker. Här har vi försökt att samla det som kräver tillstånd som finns inom kommunens ansvarsområde...

Bygglov

För att bygga ut eller bygga nytt så behöver du tillstånd. Detsamma gäller om du ska riva en befintlig byggnad. Du kan också behöva bygglov om du ska ändra användningsområde för en byggnad.

Mer information om bygglov

Ansökningsblankett (blankettlagret)

Brandfarliga varor

Om ditt företag hanterar brandfarliga eller explosiva varor behöver du tillstånd.

Mer information om brandfarliga varor (extern länk till Höglandets räddningstjänstförbund)

Serveringstillstånd

För att få servera alkohol till allmänheten måste du ha serveringstillstånd

Mer information och ansöknings-/anmälningsblanketter

Alkohol och tobak

För att få sälja alkohol, tobak och e-cigaretter måste du ha tillstånd från kommunen.

Mer information och ansöknings-/anmälningsblanketter

Receptfria läkemedel

Som affärsinnehavare måste du anmäla om du vill sälja receptfria läkemedel.

Mer information om receptfria läkemedel

Uteservering

För att ha en uteservering behöver du tillstånd från tekniska servicenämnden till att upplåta offentlig mark.

Läs mer under Upplåtelse av offentlig mark

Farligt avfall

Farligt avfall ska hanteras rätt för att inte skada människor, djur och natur. Det är ett långsiktigt och för framtiden viktigt arbete att arbeta med omhändertagande av farligt avfall.

Mer information om farligt avfall (extern länk till Nässjö Affärsverk, öppnas i nytt fönster)

Livsmedelsverksamhet

Om ditt företag hanterar livsmedel så finns det en del speciella regler som gäller just för dig.

Mer information om att driva livsmedelsföretag

Miljöfarlig verksamhet

Alla företag påverkar miljön på något sätt, men vissa typer av verksamheter har en större påverkan än andra. Då gäller speciella regler för anmälningsplikt.

Vad räknas som miljöfarlig verksamhet?

Anmälningsblanketter (blankettlagret)

Torghandel

Vilka regler som gäller för torghandel i Nässjö kommun kan du läsa mer om i...

"Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Nässjö kommun"