Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Farligt avfall

I Nässjö kommun är det Nässjö Affärsverk, NAV, som ansvarar för hanteringen av farligt avfall. Farligt avfall är till exempel lysrör, spillolja, batterier, färgrester med mera. Detta avfall får inte slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska sorteras ut.

Farligt avfall ska hanteras rätt för att inte skada människor, djur och natur. Det är ett långsiktigt och för framtiden viktigt arbete att arbeta med omhändertagande av farligt avfall.

Var kan jag lämna farligt avfall?

Du kan lämna farligt avfall vid Boda Avfallsanläggning eller vid någon av kommunens miljöstationer. Avfallet ska lämnas i täta och hela emballage, märkta med rätt innehåll.

Läs mer om farligt avfall på nav.se (öppnas i nytt fönster)

Vad gäller för företag?

Om ett företag vill transportera sitt farliga avfall själv måste en anmälan om egen transport av farligt avfall göras till Länsstyrelsen.

Större mängder farligt avfall ska transporteras bort av företag som har tillstånd för detta. Som verksamhetsutövare är det din skyldighet att kontrollera att transportör och mottagare av avfallet har de tillstånd som är nödvändiga. Det är även din skyldighet att upprätta ett transportdokument.

Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra anteckningar om:

  • Den mängd avfall som uppkommer årligen,
  • De slag av avfall som uppkommer i verksamheten,
  • De anläggningar som olika slag av avfall transporteras till.

Anteckningarna ska bevaras i minst fem år och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten om de begär det.