Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Avfall

Kommunfullmäktige har antagit en avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Nässjö kommun. I dessa bestäms hur renhållningsarbetet ska fungera i vår kommun.

Kommunen är indelad i två hämtningsområden för permanenthushåll; tätort respektive landsbygd. I tätorter hämtas hushållsavfallet en gång varannan vecka (14-dagarstömning). På landsbygden sker hämtning 16 gånger per år, vilket är lika med månadshämtning plus 4 extra hämtningar under perioden maj - september. Hämtningen görs av Nässjö Affärsverk AB (NAV).

Som privatperson är det ditt ansvar att sortera ut förpackningar av papper, plast, metall, glas, tidningar, wellpapp med mera och lämna det till en återvinningsstation.

Klimatsmart avfallshantering

I Nässjö kommun kan du välja om du vill sortera ut matavfall från brännbart avfall. Att vara Klimatsmart i Nässjö kommun är billigare än att slänga allt avfall från hushållet i ett och samma kärl.

Läs mer om klimatsmart avfallshantering på...

Nässjö Affärsverks webbplats, www.nav.se (öppnas i nytt fönster)

Boda avfallsanläggning

Boda Avfallsanläggning ligger några km utanför Nässjö, på vägen mot Fredriksdal och Malmbäck. Här kan du lämna ditt grovavfall i containrar och behållare för olika avfallstyper. De olika materialen tas om hand och behandlas på ett för miljön så bra sätt som möjligt. Miljöfarligt avfall skickas vidare för omhändertagande.

Information om öppettider hittar du på...

Nässjö Affärsverks webbplats, www.nav.se (öppnas i nytt fönster).

Kontaktpersoner

Om du har frågor om renhållning är du välkommen att kontakta kundtjänst på Nässjö Affärsverk AB, tel 0380-51 70 40 eller miljöhandläggare Monica Johansson, tel. 0380-51 83 19, monica.johansson@nassjo.se.

Vill du diskutera städning och tömning med mera av återvinningsstationerna kan du kontakta Förpackningsinsamlingen, tel. 0200-88 03 11.