Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Bredbandsutbyggnaden i kommunen

Varför behövs utbyggnad av fiber?

I takt med att kopparnäten i Sverige avvecklas försvinner också möjligheterna att ta del av de tjänster som levereras via det analoga telefoninätet, till exempel fast telefoni och internet via ADSL.

En fiberanslutning är ett sätt att få ett stabilt och framtidssäkert bredband med stor kapacitet till ditt hus. Genom fiberanslutning får du tillgång till internet, TV och telefoni. Fiber är i dagsläget det snabbaste sättet att transportera data och ger mycket goda förutsättningar för att kunna utnyttja moderna e-tjänster, digitala välfärdstjänster och framtidens ännu okända digitala tjänster.

Nässjö kommuns bredbandsstrategi

Nässjö kommun fastställde i maj 2015 en bredbandsstrategi för 2016 – 2020. I bredbandsstrategin framgår att Nässjö kommun ska verka för en väl utbyggd digital infrastruktur och eftersträva täckning för hela kommunen. Både hushåll och företag ska uppleva att modern digital teknik finns tillgänglig. Bredbandsstrategin innehåller även riktlinjer för hur bredbandsutbyggnaden ska ske i kommunen.

Sveriges nationella målsättning med bredbandsutbyggnaden är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha möjlighet att ansluta sig till bredband med överföringskapacitet på minst 100 Mbits/s senast år 2020.

Fiberutbyggnad

Citynätet i Nässjö AB är en av aktörerna som bygger ut fibernät i Nässjö kommun. Citynätet ägs av Nässjö kommun och har som uppdrag att utveckla och driva stadsnätet i kommunen. Citynätet bygger fiberanslutningar till hus både i tätorter och på landsbygden. På Citynätets hemsida kan du anmäla ditt intresse för fiberutbyggnad och följa Citynätets olika utbyggnadsprojekt. Om du har frågor om priser och möjlighet till anslutning ställer du dem till Citynätet i Nässjö AB.

Övriga aktörer som bygger ut fibernät i kommunen är Skanova AB som är Telias nätägande bolag, Telenor Sverige AB och olika fiberföreningar.

Telia släcker ned telestationer

Vid månadsskiftet september-oktober 2017 släcker TeliaSonera ner 15 telestationer i Nässjö kommun. Följande telestationer är berörda: Bringetofta, Ekbacka, Estenstorp, Fintorp, Gådeberg, Hjärtsöla, Hultarp, Måsvik, Ribbingsnäs, Rödjagård, Råskog, Smålands Slätteryd, Sunnerängen, Toranäs och Västanå.

Detta beslut kan inte Nässjö kommun eller Citynätet i Nässjö AB påverka. Mer information från TeliaSonera kommer till berörda abbonenter.

Läs mer på Post- och telestyrelsens webbplats om förändringar i tele- och bredbandsnäten