Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Bidrag till enskild väg

Grusväg.

 

Har du en enskild väg? I så fall kan du vara berättigad till bidrag.

Nya regler kring enskild väg

Tekniska servicenämnden i Nässjö kommun har fattat beslut om nya regler kring bidrag för enskild väg i Nässjö kommun, i syfte att likställa bidragen på Höglandet. Enskilda utfartsvägar utan statligt bidrag kan vara berättigade till kommunalt bidrag. Äldre uppgifter/ansökningar från tidigare år gäller inte längre utan från och med 2015 måste du lämna in en ny ansökan.

Enskild väg som kan få bidrag

För att få bidrag för enskild väg måste din väg vara utfartsväg från en fastighet. Om fastigheten har flera utfartsvägar får du bidrag för den kortaste vägen som leder till en allmän eller annan bidragsberättigad väg. Du får dock bidrag för den väg som är färdväg för postlinje, mjölkbil, skolbil eller busslinje eller som fungerar som annan viktig förbindelse mellan byar och gårdar.

Vem kan söka/få bidrag?

Du har rätt till bidrag för utfartsväg från den fastighet där du bor eller är hyresgäst. Bidraget betalas inte ut till så kallad ägoväg eller väg som går till en sommarbostad eller annat fritidshus. Har en intresseförening eller liknande ansvaret för väghållningen kan föreningen få bidraget.

Standardkrav på vägen

Vägen ska hålla samma standard som gäller för enskilda vägar som får statsbidrag. Den ska vara tillgänglig för allmänheten i samma utsträckning som gäller för statsbidragsberättigade vägar. Bidraget betalas ut när vägen godkänts av de kommunala myndigheterna.

Om bidraget 2015

Vägens längd beräknas från huvudingången till fastighetstomten och tills vägen ansluter eller övergår i allmän eller annan bidragsberättigad väg. Bidraget för 2015 är 3,00 kr per sträckmeter. Endast vägar längre än 300 meter är berättigade till bidrag. Bidraget betalas ut under mars månad påföljande år.

För att erhålla bidrag för en väg som betjänar flera fastigheter ska de fastighetsägare som berörs lämna in en gemensam ansökan där huvuddelen av fastighetsägarna åtar sig att gemensamt ansvara för underhållet.

Ansök om kommunalt bidrag

Ansökan om kommunalt bidrag ska skickas till tekniska serviceförvaltningen, 571 80 Nässjö, senast den 1 oktober. Ansökan som kommer in efter 1 oktober behandlas först året efter. Här kan du ladda ner ansökningsblanketten.

Frågor

Har du frågor eller vill veta mer om bidrag till enskilda vägar kan du kontakta Jonas Funkquist, 0380-51 81 19, jonas.funkquist@nassjo.se eller Tommy Friman, 0380- 51 81 21, tommy.friman@nassjo.se