Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Personuppgifter

Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen. Innebörden av detta samtycke samt dina rättigheter redovisas nedan. Ändamål med behandling är att behandla och åtgärda felanmälningar av gator, parker, lekplatser, gatubelysning etc. 

Det är namn, telefonnummer och e-postadress som samlas in. Det är personal på tekniska servicekontoret som hanterar din felanmälan. Allmänheten har rätt att ta del av felanmälningarna såsom allmän handling.

Du avgör själv om du vill lämna dina kontaktuppgifter till oss. Om du väljer att lämna kontaktuppgifter till oss innebär det att vi kan återkomma till dig med information om hur vi åtgärdar felet.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Personuppgiftsansvarig gällande felanmälantjänsten är tekniska servicenämnden i Nässjö kommun.

Postadress: Kyrkogatan 2 A, 571 80 Nässjö. Tel. 0380-51 81 12 (expedition), e-post: tekniska@nassjo.se.