Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Gatubelysning

Det finns ca 8900 gatulampor i kommunen, därav ungefär hälften inom Nässjö tätort. Nässjö Affärsverk AB ansvarar för drift och underhåll av belysningsanläggningarna.