Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Snöröjning

Snöröjning - hur funkar det?

Om vi i förväg visste exakt när snön skulle komma och i vilka mängder så skulle det vara ganska enkelt att planera för snöröjningen. Vi har historiska data att luta oss mot, men trots det så vet vi inte om det finns behov av snöröjning i tre veckor eller tre månader.  Men det vi vet är att när snön väl kommer så kan framkomligheten i trafiken lätt bli begränsad. Då det är omöjligt att göra alla gator snöfria samtidigt plogas och halkbekämpas gatunätet enligt en viss turordning.

Genomfartsleder och vägar till sjukhus har högsta prioritet. Därefter kommer stora trafikleder, bussgator och gator till skolor och industrier. Det övriga gatunätet plogas i tredje hand. Nattetid plogas och halkbekämpas i regel endast genomfartslederna.

Inom Nässjö kommun är det Nässjö Affärsverk (NAV) som sköter snöröjningen.

Trafikleder med högsta prioritet (rött på kartan) plogas vid cirka 4-5 cm snö. De gator som kommer i andra hand (grönt på kartan) plogas vid cirka 4-10 cm snö och det övriga gatunätet (vitt på kartan) vid cirka 7-10 cm. Under lördagar och söndagar plogas och halkbekämpas gatunätet då trafiksäkerheten så kräver.

Här kan du ladda ner karta över prioriteringen av snöröjning i Nässjö tätort:

 

Du kan hjälpa till!

 

Respektera datumparkeringen

För att underlätta plogningen bör man undvika att ha bilen på gatan vid snöfall. Om du måste - glöm inte reglerna om datumparkering. Jämna datum parkerar du på den sida av gatan som har udda husnummer och udda datum parkerar du på den sida av gatan som har jämna husnummer. Du parkerar så att bilen står rätt från midnatt och framåt. 

Skotta utanför din tomt

Skyltade gång- och cykelbanor sköter NAV men du som fastighetsägare ska se till att trottoaren utanför din tomt är framkomlig så långt som möjligt. Och kom ihåg att inte slänga ut snön på trottoaren eller gatan då du skottar din egen uppfart. Används gångbanan som snöupplag är man inte längre skyldig att röja den.

Klipp häckar och träd 

Röj bort de grenar som hänger ut från din tomt över trottoaren. Om det finns en fri höjd på minst tre meter så kan NAV arbeta fritt och effektivt. 

Skador

Det händer ofta att snö vallas upp framför fastighetsinfarter, garageinfarter och dylikt. Tyvärr är detta svårt att undvika. Märk ut låg häck, mur eller staket. En tydlig utmärkning med höga käppar eller liknande gör risken för skador vid snöröjningen mindre.

Kontakt

Om olyckan är framme och vid övriga frågor och synpunkter på snöröjningen, kontakta medborgarkontoret, tel. 0380-51 80 00.

Foto: Nässjö kommun