Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Trafik

Vi försöker ständigt förbättra trafikförhållandena. Vi anlägger farthinder och försöker göra det smidigare att parkera. Och för att trafiken ska bli säker och miljövänlig finns regler för tomgångskörning och skymd sikt i gatukorsningar.

Ibland utförs gatuarbeten och andra markarbeten som påverkar trafiken. På Nässjö Affärsverks hemsida finns information om pågående arbeten.