Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Parkeringsregler

Företaget Gothia Trafiken AB sköter parkeringsbevakningen på uppdrag av Nässjö kommun. Har du fått böter som du anser vara felaktiga ska du vända dig till Polisen.

P-förbudszon gäller inom de centrala delarna av Nässjö. Det innebär att det är förbjudet att parkera på annan plats än den som är markerad som parkeringsplats.

De regler som gäller för samtliga gator och vägar i Nässjö kommun finns samlade i Lokala trafikföreskrifter för Nässjö kommun. I vissa fall kan du dock få dispens från föreskrifterna. Ska du exempelvis flytta och måste lasta och lossa där det är förbjudet, kan du ansöka om dispens från trafikföreskrifterna. Detta ansöker du om på tekniska serviceförvaltningen. Skicka ansökan till tekniska serviceförvaltningen, Nässjö kommun, 571 80 Nässjö.

Tänk på datumparkeringen vintertid

Inom Nässjö tätort gäller parkering efter datumzon under vinterhalvåret, 1 november-31 mars. Detta för att vi ska kunna snöröja på ett bra sätt. Datumparkering innebär att det under dygn med udda datum är förbjudet att parkera på den sida av gatan som har udda adressnummer och under dygn med jämnt datum är det förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har jämna husnummer. Datumparkeringen gäller mellan midnatt och 16.00. Om någon annan parkeringsföreskrift finns skyltad så gäller inte datumzonregeln.

Har du frågor eller synpunkter kan du ringa eller skicka mejla till Jonas Funkquist, 0380-51 81 19, jonas.funkquist@nassjo.se