Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Vatten och avlopp (VA)

I Nässjö kommun är det Nässjö Affärsverk AB (NAV) som ansvarar för vatten och avlopp. Mer information hittar du på NAVs hemsida.

Kommunalt vatten/avlopp

NAV Vatten & Avlopp ansvarar för det kommunala vatten- och avloppssystemet i Nässjö kommun.

NAV Vatten & Avlopp producerar dricksvatten i 14 vattenverk, distribuerar dricksvatten, avleder spill- och dagvatten i ett ledningsnät som är drygt 60 mil långt och renar avloppsvatten i nio avloppsverk.

Mer information om kommunalt vatten och avlopp hittar du på NAVs hemsida (Nässjö Affärsverk) hemsida.