Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Barn och utbildning / Aktuellt/Nyheter / Kommunens psykologer modell för elevhälsan i regionen

Kommunens psykologer modell för elevhälsan i regionen

Förebyggande och hälsofrämjande, det var ledorden vid ett föredrag i Jönköping förra veckan. Två av Nässjö kommuns tre psykologer vid centrala elevhälsan föreläste om hur arbetet som elevhälsopsykolog kan se ut. 

Nässjö tillfrågades när det blev dags för elevhälsan

Publik var psykologer som gör sin praktiska tjänstgöring i väntan på legitimation, så kallade PTP-psykologer från Jönköpings län.  Psykologerna utbildas inom en rad olika områden. När det var dags för utbildning i elevhälsoarbete valde arrangören, Region Jönköping att fråga Nässjö kommun.

Arwa Al-Kaysi och Erik Blennow Nordström, psykologer vid elevhälsan i Nässjö kommun, tog avstamp i FN:s barnkonvention och skollagen. Därefter lade de fokus vid hur kommunen arbetar med dessa dokument i praktiken.

Hälsoorienterat förhållningssätt

Arwa och Erik gick igenom huvuddragen för olika former av konsultation, hela tiden med ett hälsoorienterat förhållningssätt.

Psykologerna vid elevhälsan arbetar framför allt med konsultation till den pedagogiska personalen. I ett tidigt skede kartlägger de till exempel en elevs problem med beteende och arbetsminne samt svårigheter med koncentration och relationer. Detta sker genom dialog mellan pedagog och psykolog och målet är att göra problemen hanterbara för pedagogen. För elevens bästa.

Utredningsmetodik

Hur man utreder om en elev behöver byta skolform gick de också igenom. En sådan situation kan uppstå om pedagogerna misstänker att en elev bör gå i särskola eller om en elev som går i särskola bör gå i vanlig grundskola.

Mycket nöjda deltagare

Slutligen fick PTP-psykologerna slå sina kloka huvuden ihop och arbeta med olika fallbeskrivningar, för att sätta sig in i arbetet. Efteråt berättade flera av deltagarna att de var mycket nöjda med den fullmatade eftermiddagen.

För Nässjö kommun var det hedrande att bli inbjudna att föreläsa inför denna skara nybakade psykologer. Kommunen kunde därmed agera modell för ett modernt förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete, helt i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Text: Erik Blennow Nordström

Foto: Johannes Ebbesson Dehlin och Erik Blennow Nordström