Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Barn och utbildning / Aktuellt/Nyheter / Vad gör en utvecklingslärare?

Vad gör en utvecklingslärare?

Vad gör en utvecklingslärare? Vad är syftet med karriärlärarreformen? Och vad kan ett utvecklingsprojekt handla om?

Möt Petra Rohdin, utvecklingslärare i Nässjö kommun sedan drygt ett år.

En lärare i en grupp elever, de samtalar.

– Nässjö kommun ligger långt framme när det gäller karriärlärare. Bara det att vi kan avsätta tjugo procent av arbetstiden till utvecklingsuppdraget är en fördel! Det hade varit jättetufft att göra det här arbetet utöver mitt ordinarie jobb.

Petra Rohdin är lärare i svenska och SO (samhällsorienterande ämnen) på Åkerskolan i Nässjö. I tre år är hon dessutom engagerad som utvecklingslärare. Under uppdragstiden jobbar hon 80 procent som lärare i årskurs 6. Resten av tiden ägnar hon åt ett utvecklingsuppdrag tillsammans med tre kollegor; Lina Gustafsson, lärare i svenska och svenska som andraspråk på Brinellgymnasiet; Anna Stark, lärare i svenska och svenska som andraspråk på Brinells högstadium och Maria Rumar, speciallärare Handskerydsskolan.

Gruppen ska ta reda på och utveckla hur man kan stärka ämneslärarna i undervisningen av nyanlända och elever med annat modersmål.

Kompetensutveckling för alla lärare

– Målet är en kompetensutveckling för alla lärare i kommunen, förklarar Petra.

Rektorerna har uttryckt ett behov av detta, eftersom det kommit många fler elever från andra länder de senaste åren.
– För fem-tio år sedan gick de nyanlända eleverna på ett fåtal skolor i kommunen, berättar Petra. Idag har vi större spridning och de allra flesta skolor har nyanlända elever.
I skolinspektionens undersökningar, i hela landet,  har det framkommit att eleverna tidigare undervisades i särskilda klasser under lång tid. Forskning har dock visat att detta motverkar integration och att eleverna inte fick den undervisning de har rätt till. De nya elevernas ämnes- och språkkunskaper togs heller inte tillvara.

– Därför är tanken att nyanlända elever inkluderas i ordinarie klasser så snabbt som möjligt. Kraven på lärarna har därmed ökat. Faktorer inne i klassrummen, som tillåtande arbetsklimat, kollegialt lärande och formativ bedömning är väldigt viktiga och bör samspela med varandra, fortsätter Petra.
– Alla elever ska ju ha samma förutsättningar.

Intervjuer med kollegor

Under hösten jobbar gruppen med att ta reda på vad deras lärarkollegor behöver och hur en kompetensutveckling skulle kunna utformas. Detta gör de genom intervjuer med 5-6 lärare inom varje rektorsområde.

Fyra kvinnor framför en faluröd trävägg, ler in i kameran.

– Det ska bli väldigt spännande att intervjua kollegorna! Man tar också med sig bra saker från andra skolor till sin egen. Vi har duktiga lärare här i kommunen. Men vi kan bli ännu bättre på att lära av varandra, säger Petra.

Pilotgrupp får testa

Vårterminen 2015 ska de prova idéerna i en pilotgrupp. Till hösten 2015 blir det dags för kompetensutveckling för alla lärare i kommunen. Exakt hur den kommer att se ut går därför inte att svara på nu.

– Men det skullekunna handla om hur vi utvecklar språket i undervisningen. Något som då kommer samtliga elever till godo, inte bara nyanlända, berättar Petra.
– Det kan också hända att vi pedagoger måste lära känna andra kulturer bättre.

En kick

Uppdraget som utvecklingsläraret är på tre år. Vad händer sen?
– Det vet jag inte. Det är det ingen som vet just nu, svarar Petra. Men det verkar inte bekymra henne det minsta.
– Det är så roligt att vara med om det här! Uppdraget som utvecklingslärare kom i helt rätt tid för mig.
– Jag önskar att alla lärare fick gå utbildningen till utvecklingslärare som jag gick förra hösten. Det jag lärde mig då har redan kommit mina elever till godo. Den var en riktig kick.

 

Karriärlärarreformen i korthet

I Nässjö kommun finns idag 39 karriärlärare. Två är verksamma inom förskola och fritidshem, resten är utvecklings- och förstelärare inom skolan.

En försteläraredriver skolutveckling på sin skola.
Enutvecklingsläraredriver skolutveckling i ett förvaltningsövergripande perspektiv.

Syftet med karriärreformen är att:

  • öka elevernas måluppfyllelse i skolan genom att stötta den enskilt viktigaste faktorn för elevernas studieresultat – lärarna,
  • stärka läraryrkets samlade kompetens,
  • öka attraktionskraften för yrket genom att ge ökade möjligheter att göra karriär inom yrket och
  • stärka kopplingen mellan forskning och skola.

 

Stadsbidrag och kommunal satsning

Kommunen får statsbidrag till lönepåslaget för utvecklings- och förstelärare i skolan.
Kostnaden för utvecklingslärare inom förskola och fritidshem får kommunen betala själv.

Sidan publicerad: 2014-12-15