Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Barn och utbildning / Elevhälsan / Mer om psykologernas arbete

Kommunens psykologer modell för elevhälsan i regionen

Två personer, en kvinna och en man, framför en vit skärm.

Arwa Al-Kaysi och Erik Blennow berättar om elevhälsans psykologers arbete.

Förebyggande och hälsofrämjande, det är ledorden för elevhälsan i Nässjö kommun. Våren 2015 föreläste två av centrala elevhälsans psykologer  om hur arbetet som elevhälsopsykolog kan se ut i Nässjö.

Arwa Al-Kaysi och Erik Blennow Nordström, då psykologer vid elevhälsan i Nässjö kommun, tog avstamp i FN:s barnkonvention och skollagen. Därefter lade de fokus vid hur kommunen arbetar med dessa dokument i praktiken.

Nässjö tillfrågades när det blev dags för elevhälsan

Publik var psykologer som gör sin praktiska tjänstgöring i väntan på legitimation, så kallade PTP-psykologer från Jönköpings län.  Psykologerna utbildas inom en rad olika områden. När det var dags för utbildning i elevhälsoarbete valde arrangören, Region Jönköping att fråga Nässjö kommun.

Hälsoorienterat förhållningssätt

Arwa och Erik gick igenom huvuddragen för olika former av konsultation, hela tiden med ett hälsoorienterat förhållningssätt.

Psykologerna vid elevhälsan arbetar framför allt med konsultation till den pedagogiska personalen. I ett tidigt skede kartlägger de till exempel en elevs problem med beteende och arbetsminne samt svårigheter med koncentration och relationer. Detta sker genom dialog mellan pedagog och psykolog och målet är att göra problemen hanterbara för pedagogen. För elevens bästa.

Utredningsmetodik

Hur man utreder om en elev behöver byta skolform gick de också igenom. En sådan situation kan uppstå om pedagogerna misstänker att en elev bör gå i särskola eller om en elev som går i särskola bör gå i vanlig grundskola.

Mycket nöjda deltagare

Slutligen fick PTP-psykologerna slå sina kloka huvuden ihop och arbeta med olika fallbeskrivningar, för att sätta sig in i arbetet. Efteråt berättade flera av deltagarna att de var mycket nöjda med den fullmatade eftermiddagen.