Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Studiehandledning

Det är skolans ansvar att stödja eleven i sin kunskapsutveckling oavsett språkliga färdigheter. Det finns idag inget krav på att eleven ska ha kunskaper i svenska språket så att eleven kan tillgodogöra sig undervisningen. Det är skolans ansvar att om så är nödvändigt bedöma elevens kunskaper utifrån deras första språk.

Vad innebär studiehandledning?

  • Studiehandledning är en stödinsats och ett komplement till den ordinarie undervisningen.
  • Studiehandledning är en särskild åtgärd som beslutas av rektor.
  • Studiehandledning erbjuds från år 1 i grundskolan till år 3 på gymnasiet.
  • Omfattningen av studiehandledning kan variera beroende på vad rektors kartläggning visar.

 

För att få studiehandledning ska respektive rektor ha gjort en kartläggning av inlärningssituationen där det konstateras:

- att kunskaperna i svenska språket är en orsak till bristande måluppfyllelse.

- Åtgärdsprogram ska upprättas.

Eller

- Att kunskaperna i svenska språket är en begränsning för att nå högre måluppfyllelse.

 

Elevens rektor ansöker om studiehandledning till Enheten för flerspråkighet på särskild blankett. Kartläggning ska bifogas ansökan. (Det är alltså inte vårdnadshavaren som ansöker om studiehandledning).

Till förälder / vårdnadshavare

Ansökan om modersmålsundervisning