Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Välkommen till Bodafors västra förskola

Bild

 

Bodafors västra förskola (tidigare Grodan) startades i januari 2011.

Förskolan är en avdelning med barn från 1år till 5år. Vår verksamhet stödjer sig på Läroplan för förskolan 98/reviderad 2016 (Lpfö 98/16). Vi har en välplanerad verksamhet med pedagogiskt innehåll och rutiner för uppföljning och utvärdering.

Vi arbetar med att ta tillvara på barnens intressen, upptäckter, erfarenheter och utvecklar vår verksamhet tillsammans. Vi försöker ständigt att utveckla och förnya arbetssättet utifrån barnens behov. Detta gör vi genom att dokumentera och reflektera kring verksamheten – synliggöra praktiken för barnen, vårdnadshavarna och för oss pedagoger.

Vår vision: Allas lika värde i en lustfylld lärande miljö.

Öppettider

Förskolans öppettider är 6.30 – 17.30 (jourtid till 18.30)

Kontakt

Tel. 0380-51 89 09

Adress

Torget 1  571 62 Bodafors