Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Allmän förskola tre-fem år

Ditt barn kan börja i allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. 

I Nässjö kommun gäller följande:

Förskola för tre- till femåringar bedrivs under skolans terminstider, fem dagar i veckan, tre timmar per dag kl. 08.30 – 11.30 eller 13.00 – 16.00.

Vi ordnar inte skjutsar för tre- till femåringar i allmän förskola.

Vi reducerar avgiften för samtliga tre- femåringar som är inskrivna inom all förskoleverksamhet. Avgiftsreduceringen är 25 procent av maxtaxan och görs varje månad, alla tolv månader.

Ett kombinerat utnyttjande av avgiftsfri förskola för tre- till femåringar och förskoleplats till föräldralediga/arbetssökande kan inte göras.

Den allmänna förskolan för tre- till femåringar samordnas med förskolan för ett- till femåringar (det många kallar "dagis").

Om ditt barn redan går på förskolan, men du önskar enbart avgiftsfri allmän förskola barnet, så måste nuvarande plats sägas upp. Uppsägningstiden är två månader.
Ytterligare upplysningar lämnas av respektive förskolechef.

Mer fakta

Sedan 1 juli 2010 har alla barn från tre års ålder rätt till avgiftsfri allmän förskola tre timmar per dag, fem dagar i veckan under grundskolans läsårstider.

Motivet till reformen är att det pedagogiska perspektivet blir tydligare – att förskolan i första hand är till för barnets egen skull – dess omsorg, utveckling och lärande. Detta innebär att det pedagogiska innehållet betonas och att sambanden förstärks med de steg i utbildningssystemet som barnen fortsätter till efter avslutad förskola. Kommunerna har rätt att själva besluta om hur den allmänna förskolan ska organiseras och samordnas med övrig verksamhet.