Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Barn och utbildning / Förskolor / Modersmålsstöd i förskolan

Modersmålsstöd i förskolan

Bild

Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla och är grunden för dess förmåga till inlärning.
Med ett väl utvecklat modersmål lär sig barnet lättare andra språk och andra ämnen.

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Modersmålsstöd i förskolan syftar till att utveckla barnets färdigheter i sitt modersmål och lägga grunden för barnets övriga språkinlärning, exempelvis svenska.

Från höstterminens start, det år barnet fyller fyra år, erbjuder vi modersmålsstöd av modersmålslärare. En förutsättning är att det inom kommunen finns tillgång till modersmålslärare i det aktuella språket.

Personal på förskolan, i samförstånd med förälder/vårdnadshavare ansöker om modersmålsstöd i förskolan inför nästkommande läsår senast 30 mars.

Till förälder / vårdnadshavare:
Blankett för ansökan om modersmålsstöd i förskolan hittar du i vårt blankettlager här!