Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Mer om Brinells högstadium

På Brinells högstadium finns det c:a 270 elever och 40 vuxna som arbetar tillsammans, 12 högstadieklasser, 1 grundsärskoleklass, 1 grundsärskoleklass med inriktning träningsskolan och 1 internationell klass.

Centralskolan - en skola för alla

  • Vi som arbetar på Brinells högstadium står för en positiv människosyn. Vi anser att människan av naturen är aktiv och har en inneboende lust att fatta beslut och ta på sig ansvar för att påverka sina livsbetingelser.Vi arbetar för att eleverna ska utvecklas till att ta ett stort eget ansvar.
  • Vi vill att eleverna ska få ett varierat arbetssätt och att undervisningen ges utifrån varje elevs förutsättningar.
  • Vi arbetar med elev- och föräldrainflytande, så att personal, elever och föräldrar känner delaktighet i den verksamhet vi bedriver.
  • Vi är en skola för alla. Alla elever ska känna trygghet på sin skola. Därför har varje klass ett hemrum och ett uppehållsrum, där man kan tillbringa lektionsfri tid om man vill.
  • Vi motarbetar alla former av mobbning och angriper sådana problem så fort de kommer till vår kännedom.
  • Vi tycker det är viktigt att stärka elevernas självförtroende.
  • Vi tycker också att miljöfrågorna är viktiga. Vi arbetar både med den yttre och inre miljön.
  • Vi har fokus på att det ska vara ett tillåtande klimat på vår arbetsplats. Det är tillåtet att experimentera, pröva och föreslå. Man ska kunna handla, ta risker och belöna den som tar ansvar. Vi vill att alla ska se helheten, känna engagemang och att alla har en gemensam uppfattning om målen.
  • När vi arbetar med ovanstående frågor gör vi det samtidigt som vi ger eleverna kunskaper. Någon motsättning mellan kunskap och fostran finns inte. Det ena förutsätter det andra.
  • Vi vill ge eleverna kunskaper som är bestående och kunskap om hur man söker kunskap samtidigt som vi hjälper eleverna att bli medborgare i en demokrati.

Välkommen till Brinells högstadium!

xhtml css © 2015 nassjo.se | designed by zwebb | powered by ezpublish™ | redigera