Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Brinells högstadium

Välkommen till Brinells högstadium!

Vi är en grundskola årskurs 7-9 med ca 300 elever, inklusive grundsärskola, träningsskola samt en förberedelseklass för nyanlända elever.

Skolan är uppbyggd runt arbetslag där pedagoger finns med olika kompetenser. I varje arbetslag ingår klasser från åk. 7-9. Arbetslagsrum finns i nära anslutning till eleverna. På skolan finns det elevråd och ett likabehandlingsteam.
 

Bild

Vår verksamhet

Brinells högstadium har som vision att skapa en skola där inflytande och delaktighet ger motivation som leder till ökad måluppfyllelse. Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar.

Undervisningen i samtliga ämnen ska leda fram till att eleverna utvecklar förmågor att använda sina kunskaper. Vi arbetar för att eleverna ska utvecklas till att ta ett stort eget ansvar. Vi vill att eleverna ska få ett varierande arbetssätt och att undervisningen ges utifrån varje elevs förutsättningar.

Vi lägger fokus på ett inkluderat arbetssätt där alla elever har rätt att finnas med i klassrummet. Elever som behöver stöd ska i första hand få detta i klassrummet då vi ger möjlighet till en förstärkning av resurser där. Syftet är att öka resurserna i klassrummet så att fler elever kan ta del av extra stöd. Stöd ska också kunna ges i fler ämnen än svenska, matematik och engelska.

 

 

Skolgården

En mötesplats med ett flertal bänkar och bord, basketplan och pingisbord.

Bild

Bild