Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Välkommen till Runnerydsskolan!

Glädje, mångfald och utveckling!

 

two girls friends

 

Runnerydsskolan är en mångkulturell skola där alla ska få möjlighet att utveckla goda kunskaper och social mognad.

Vi lägger stor vikt vid förståelse mellan människor och ser kulturgränser som en positiv upplevelse.

Skolan är i en spännande utvecklingsfas där vi tar emot fler elever och vi arbetarkontinuerligt med att utveckla vår verksamhet för att möta eleverna på bästa sätt.

 

Runnerydsskolan och elever

Skolan är organiserad i fyra spår med elever från förskoleklassen till årskurs 6.  Det finns fyra fritidshem avdelningar   samt en förberedelseklass som tar emot nyanlända elever.

Vi är cirka 80 personal och utöver det modersmålslärarna samt studiehandledarna.

Runnerydsskolan är indelad i två ansvarsområden. För förskoleklass till årskurs 3 ansvarar Jessica Franzén och för årskurs 4-6 ansvarar Torbjörn Stubbe.