Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Vårt kvalitetsarbete

På Ängs skola har personalen och ledningen ett nära samarbete med föräldrarna. Vi har ett drivande föräldraråd som vi aktivt har en dialog med. Eftersom vi är en liten skola med bara en klass i varje årskurs blir möjligheten att påverka och samarbeta väldigt stor. Vi har tillsammans med föräldrar och elever bestämt att arbeta med trygghet och studiero. Som grund till detta arbetar vi aktivt med våra värdegrundsfrågor.

Skolans mål är att eleverna:

  • respekterar andra människors egenvärde
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling
  • lär sig hjälpa andra människor
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation, och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen
  • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö