Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Mer om Malmbäcks skola

Gemensamt på Malmbäcks skola vill vi

  • skapa en miljö där alla barn kan känna sig trygga och få en stärkt självtillit och ha roligt tillsammans,
  • förmedla demokratiska värderingar och människors lika värde till barnen,
  • att varje barn ges förutsättningar att lära så mycket som möjligt, genom ett undersökande arbetssätt där vi tar vara på barnets nyfikenhet och lust att lära,
  • ha en helhetssyn på barnet, där alla goda kvalitéer tillmäts samma värde,
  • ge barnen livsglädje och framtidstro,
  • arbeta för att göra barnen natur- och miljömedvetna och förstå ekologiska sammanhang,
  • ha en öppenhet mot föräldrar och samhället omkring oss.

Tider

För årskurs 4-6 börjar skoldagen kl. 07.50 och slutar kl. 14.20. 

Årskurs F-3 går i skolan från kl. 08.00 till ca kl. 13.10-13.15.

Vi äter lunch i tre matlag:

Årskurs F-2: kl. 10.50

Årskurs 3: kl. 11.15

Årskurs 4-6: kl. 11.35