Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Mer om Brinells högstadium

Vi är en grundskola årskurs 7-9 med ca 270 elever, inklusive grundsärskola, träningsskola samt internationell klass för nyanlända elever.

Skolan är uppbyggd runt arbetslag där pedagoger finns med olika kompetenser. I varje arbetslag ingår klasser från år 7-9. Arbetslagsrum finns i nära anslutning till eleverna. På skolan finns det elevråd och ett likabehandlingsteam.

Brinells högstadium har som vision att skapa en skola där inflytande och delaktighet ger motivation som leder till ökad måluppfyllelse. Alla elever skall bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar.

Undervisningen i samtliga ämnen ska leda fram till att eleverna utvecklar förmågor att tillämpa sina kunskaper. Vi arbetar för att eleverna ska utvecklas till att ta ett stort eget ansvar. Vi vill att eleverna ska få ett varierande arbetssätt och att undervisningen ges utifrån varje elevs förutsättningar.

Vi lägger fokus på ett inkluderat arbetssätt där alla elever har rätt att finnas med i klassrummet. Elever som behöver stöd skall i första hand få detta i klassrummet då vi ger möjlighet till en förstärkning av resurser där. Syftet är att öka resurserna i klassrummet så att extra stöd kommer fler elever till del. Stöd ska också kunna ges i fler ämnen än svenska, matematik och engelska.