Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Ansökan om tilläggsbelopp

Förskolor inom Nässjö kommun har möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp för barn med behov av särskilt stöd och extraordinära insatser.
Tilläggsbeloppet ska vara omedelbart kopplat till ett enskilt barn och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar att kunna delta och tillgodogöra sig verksamheten.

Nedan finns anvisningar om ansökan samt länk till digital ansökan.