Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Olycksfall i kommunal verksamhet

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring med Protector. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nässjö kommuns verksamhetsområde. Försäkringen gäller dock inte vid sjukdom. I försäkringsbeskedet, som du kan ladda ner här nedan, hittar du mer information om vilka grupper som omfattas av försäkringen.

Viktigt att tänka på

Om du, ditt barn eller annan anhörig drabbas av skada är det viktigt att tänka på följande:

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spar alla kvitton i original.
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs, ska Protector kontaktas för bekräftelse, sänd intyget per fax. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Anmäla skada

När du ska anmäla en skada kan du välja ett av två sätt. Antingen kan du anmäla skadan via försäkringsbolagets hemsida: www.protectorforsakring.se

Välj därefter ”Anmäl skada”, ”Person” och ”Kommunförsäkring”.

Eller så kan du kontakta försäkringsbolagets kundtjänst enligt nedan uppgifter:

E-post: skador@protectorforsakring.se

Telefon: +46 08- 410 637 00

Har du frågor om kommunens försäkringar?

Kontakta säkerhetssamordnare Robin Andersson vid Höglandets Räddningstjänstförbund. Ring på telefon 072 248 35 03 eller skicka e-post till robin.andersson@raddningstjansten.com