Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Klagomål mot utbildning

Enligt den nya skollagen som tillämpas från den 1 juli 2011, ska alla verksamheter som bedriver utbildning ha rutiner för att ta emot och utreda skriftliga klagomål.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i din utbildning, framför det i första hand till din klassföreståndare eller till personalen på förskolan eller fritidshemmet! Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektorn eller förskolechefen.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd så kan du lämna in ett skriftligt klagomål.

Våra rutiner för klagomål mot utbildning

 • Ditt skriftliga klagomål kommer att diarieföras på barn- och utbildningskontoret och utredas av verksamhetschefen/ gymnasiechefen. Allt dokumenteras.
 • Verksamhetschef respektive gymnasiechef ansvarar för att varje klagomål utreds och besvaras. Återkoppling till den klagande ska ske senast inom 14 dagar från att klagomålet har kommit in.
 • Skriftligt svar ska ges till den som klagat när ärendet är klart och avslutas.

Så här gör du / så här går det till:

 1. Prata först med din klassföreståndare eller personalen på förskolan eller fritidshemmet. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av dem, kan du gå vidare.
 2. Prata med din rektor eller förskolechef om ditt problem. Om du fortfarande är missnöjd så kan du lämna in ett skriftligt klagomål.
 3. Du lämnar in ditt skriftliga klagomål till BU-förvaltningen. Detta gör du genom att fylla i formuläret Klagomål mot utbildning eller ladda ner blanketten som en pdf längre ner på denna sidan. Du kan också be personalen på din enhet (till exempel din klassföreståndare, elevhälsans personal, elevrådet, elevskyddsombuden eller på kansliet) om en blankett.
 4. Det skriftliga klagomålet blir en allmän handling och diarieförs på BU-kontoret (om det finns uppgifter som ska sekretessbeläggas, görs detta naturligtvis).
 5. Du får ett ”kvitto” på att ditt skriftliga klagomål har tagits om hand.
 6. Ditt klagomål utreds av verksamhetschefen eller gymnasiechefen.
 7. Inom 14 dagar får du en kontakt eller ett skriftligt besked om hur långt ärendet har tagits om hand.
 8. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar.

Fyll i formuläret för Klagomål mot utbildning

Du kan även ladda ner pdf-filen nedan.