Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Pedagogisk verksamhet

Enskilda får starta förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

Om verksamheten bedöms uppfylla kvalitetskraven ska kommunen godkänna ansökan och ge bidrag.

Ansökan och villkor som gäller då verksamheten kommit igång finns i högerkolumnen.

Vem kan driva fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg?

Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Krav på verksamheten

Skollagen ställer krav på verksamheten. För att få tillstånd att starta krävs det att det i ansökan framgår att verksamheten har förutsättningar att leva upp till kraven. Skolverket har i flera skrifter sammanfattat vilka krav som ställs på de olika formerna samt publicerat allmänna råd.

Handläggning av ansökan

Barn- och utbildningsförvaltningen har interna villkor för hur ansökan ska hanteras samt hur den efterföljande tillsynen ska bedrivas. Läs villkoren noga innan du ansöker.  

När barn- och utbildningsförvaltningen tagit emot ansökan utreds verksamhetens förutsättningar att leva upp till ställda krav och ett beslutsunderlag tas fram till barn- och utbildningsnämnden, som beslutar om verksamheten ska godkännas.

Ansökan

Ansökan kan göras digitalt på https://sjalvservice.nassjo.se/fristaende-forskola-fritidshem

Bidrag från kommunen

Om verksamheten har fått godkänt att starta så är hemkommunen (dvs. den kommun där inskrivet barn är folkbokfört) skyldig att lämna bidrag. Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för

  1. omsorg och pedagogisk verksamhet
  2. pedagogiskt material och utrustning
  3. måltider
  4. administration
  5. mervärdesskatt
  6. lokalkostnader

Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till sin egen verksamhet. Utöver grundbidraget kan verksamheten få bidrag om det finns omfattande behov av stöd till enskilt barn.

Ytterligare upplysningar lämnas av Helena Petersson, tel. 0380-51 79 64 .