Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Besök av Skolinspektionen

Under hösten 2012 genomförde Skolinspektionen tillsyn av skolverksamheten i Nässjö kommun.

Målet med inspektionerna är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når de kunskapskrav som minst ska uppnås i alla ämnen. Syftet med tillsynen är att bidra till en bättre skola med bättre resultat. Höstens tillsyn genomförs av Skolinspektionens avdelning i Lund.

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Det betyder att Skolinspektionen kontrollerar att kommunala skolor och fristående skolor följer de lagar och andra författningar som gäller för verksamheten.