Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Kvalitet i skola & förskola

Förskolornas och skolornas resultat och verksamhet utvärderas av skolan, barn- och utbildningsförvaltningen och av Skolverket.
Alla förskolor, fritidshem och skolor är skyldiga att årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Samtidigt som den ger en bild av verksamhetens kvalitet är den en hjälp för förskolan/skolan att utveckla och förbättra verksamheten.

Om du vill ta del av kvalitetsredovisning för en specifik förskola/skola kan du antingen vända dig till den skola det gäller eller söka på skolnamnet via länken ovan till höger här ”Information om grundskolor i Nässjö kommun”.