Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Barn och utbildning / Projekt Framtidens skola

Framtidens skola 1-19 år - vi formar den tillsammans!

elever och en lärare tittar på en liten planta genom förstoringsglas.

 

”Framtidens skola 1-19 år” är ett arbete för att öka lärandet och skapa mer likvärdiga förutsättningar för alla barn att lyckas.

I mars 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om hur skolan ska utvecklas. Sedan dess pågår en mängd olika projekt och utvecklingsarbeten, både i skolorna och övergripande över hela förvaltningen.

Syftet är att skapa en framgångsrik skola och en attraktiv kommun, där varje barn har rätt att utvecklas på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar.

Vi vill:
- ge alla elever samma förutsättningar att lyckas
- skapa resursstarka skolenheter
- öka kvalitén på pedagogiken i skolan
- skapa nya mötesplatser där sociala färdigheter utvecklas.

Våra utvecklingssatsningar

Mattelyft, IT-pedagog, Nätverkande och Natur- och teknikutvecklare är bara några av alla våra satsningar på en framgångsrik skola där alla barn och elever får möjlighet att lära och utvecklas.
Läs mer om våra satsningar på skolan!

Varför Framtidens skola?

Läs sammanfattning eller utredningen i sin helhet, se Power Point-presentationer, med mera.
Bakgrunden till vårt arbete med Framtidens skola!

Första spadtaget för nya Runnerydskolan

En av kommunens större satsningar är igång - första spadtaget för om- och tillbyggnation av Runnerydskolan togs den 21 janauri 2016.

"Nu gräver vi för ökat lärande, mer möjligheter och fler mötesplatser" säger barn- och utbildningsnämnden ordförande Leif Ternstedt.

"Äntligen är vi igång" ropar lärare och rektorer

Glada rektorer vid Runnerydskolan, Eva Borefur och Jessica Franzén

och alla närvarande äldre som yngre får avsluta i en gemensam jätte-raket.

Nya Runnerydskolan första spadtaget avslutas med "raketen."