Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Bibliotek, kultur, arkiv / Arkiv / Om Nässjö kommunarkiv

Om Nässjö kommunarkiv

Bild

 

Nässjö kommun har sina rötter i de tidigare socknarna, som delades i en kyrklig socken och en borgerlig kommun år 1863. Kommunarkivet förvarar handlingarna från de kommunerna som tillsammans har bildat Nässjö kommun genom ett antal olika sammanslagningar.

I Nässjö kommun har kommunstyrelsen det lagstadgade ansvaret att kontrollera hur de andra nämnderna och bolagen sköter sin arkivering. Uppgiften utförs av Nässjö kommunarkiv som är en del av Kommunikation och medborgarservice på kommunledningskontoret.

Utöver denna arbetsuppgift ansvarar kommunarkivet för vården av de handlingar som lämnats in till arkivet och att göra dem tillgängliga för förvaltning och forskning. Målsättningen för verksamheten är att vara en viktig källa till kunskap om Nässjö kommuns moderna historia. För kontaktuppgifter till arkivet se arkivets startsida.