Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Bygga och bo

Blanketter (du kan fylla i uppgifterna digitalt, utom signaturen)

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov

Ansökan om förhandsbesked

Ansökan om bygglov för skylt/ljusanordning

Anmälan kontrollansvarig

Ansökan om strandskyddsdispens

Beställning av nybyggnadskarta eller enkel nybyggnadskarta

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Fullmakt, bilaga till ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om återanpassningsbidrag

Begäran om planbesked

Ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

Ajourhållning av lägenhetsregistret. Småhus inklusive fritidshus

Klicka på blanketterna ovan och fyll i direkt i din webbläsare. Du kan också skriva ut blanketterna och fylla i alla uppgifter för hand.

För blanketterna Ansökan om tomt och småhus och Ansökan om placering i tomtkö behöver du ladda ner blanketterna och fylla i dem direkt i Adobe Reader. Du kan också skriva ut blanketten och fylla i alla uppgifter för hand.

Oavsett om du fyller i digitalt eller för hand, så måste du avslutningsvis skriva ut blanketterna och signera med din namnteckning, för hand.