Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Fastighetsbildning

Lantmäteriet är huvudman för all fastighetsbildning i landet, inom Nässjö kommun har dock samhällsplaneringskontoret ett avtal med Lantmäteriet som innebär att vi medverkar i dessa åtgärder inom planlagt område som ett naturligt led i samhällsbyggandet. Fastighetsbildning utanför planlagt område utförs i sin helhet av Lantmäteriet.

Kontaktpersoner:

Nässjö kommun: Eva Schlicht, samhällsplaneringskontoret, tel. 0380-51 89 16, eva.schlicht@nassjo.se

Lantmäteriet Vetlanda, tel. 0383-596 60

För ansökan kontakta någon av ovanstående, här hittar du blanketten.

Vad är fastighetsbildning?

Här hittar du de vanligaste formerna av fastighetsbildning.

Avstyckning

Ett område avskiljs från en fastighet varvid en ny fastighet bildas.

Fastighetsreglering

Ett markområde överförs från en fastighet till en annan. En samfällighet eller ett servitut kan nybildas, ändras eller upphävas.

Sammanläggning

Två eller flera fastigheter läggs samman till en fastighet.

Klyvning

En fastighet som ägs av två eller fler delas upp så att varje ägare får en egen fastighet.

Vill du veta mer om fastighetsbildning kan du gå till Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se.