Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Bygga och bo / Enskilda avlopp

Enskilda avlopp

Om du har eget avlopp är du som fastighetsägare ansvarig för att din avloppsanordning fungerar och uppfyller gällande reningskrav. Har du frågor om enskilt avlopp kan du kontakta samhällsplaneringskontoret, tel 0380-51 89 92. Det finns även mycket information på www.avloppsguiden.se.

Slambrunnar och slutna tankar töms normalt en gång per år. Nässjö Affärsverk ansvarar för slamtömningen i Nässjö kommun. Har du frågor om slamtömning eller behöver beställa en extra tömning, ring NAV, tel 0380-51 70 40.

Att anlägga enskilt avlopp

Ska du anlägga ny eller ändra en befintlig enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från samhällsplaneringsnämnden. Alla blanketter du behöver finns i blankettlagret.