Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Bygga och bo / Hur ofta behöver jag kontrollera mina ventilationsanläggningar?

Hur ofta behöver jag kontrollera mina ventilationsanläggningar?

Olika byggnader ska kontrolleras olika ofta.

  • Daghem, skolor, vårdlokaler etc ska kontrolleras vart annat år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader etc med FT-ventilation ska kontrolleras vart tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader etc med F-ventilation ska kontrolleras vart sjätte år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader etc med S-ventilation ska kontrolleras vart nionde år.
  • En- och tvåbostadshus med FT-ventilation ska kontrolleras vid nyinstallation.