Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Bygga och bo / Kontroll av ventilation

Kontroll av ventilation

20-25 procent av Sveriges befolkning lider av allergi. Därför måste du som fastighetsägare se till att ventilationssystemet i dina fastigheter kontrolleras. Detta genomförs av särskilda företag. Samhällsplaneringskontoret kontrollerar sedan att du verkligen utfört kontrollen och att eventuella fel och brister rättats till. Kontrollen ska ske olika ofta, beroende på vilken typ av byggnad och ventilationsanläggning det gäller.

För vissa typer av fastigheter finns undantag. Det gäller bland annat en- och tvåfamiljshus med självdragsventilation eller enbart frånluftsventilation, industribyggnader, totalförsvarets nybyggnader, fritidshus, obebodda bostadsbyggnader och lokaler där högre krav på luftkvalitet gäller.

Kontaktperson

Har du frågor kan du ringa eller skicka e-post till Rosemarie Grankvist 0380-518500 rosemarie.grankvist@nassjo.se