Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Tomtpriser

Priset på småhustomter varierar beroende på inom vilket område i Nässjö centralort alternativt på vilken övrig tätort ni söker tomt. Inom Nässjö centralort hittar ni tomter i intervallet 100 000 kr - 300 000 kr. Tomter i övriga tätorter kostar 40 000:- + 10 kr/kvadratmeter.

För mer information om tomtpriser, kontakta Joel Spångby, tel. 0380-51 80 85, joel.spangby@nassjo.se

Anslutningsavgifter

I tomtpriset ingår inte anslutningsavgiften för vatten och avlopp. Normalt sett är VA-ledningar framdragna till tomtgränsen i alla tätorter. För mer information om vatten och avlopp, kontakta Nässjö Affärsverk, Jessica Tyreskog, tel. 0380-51 70 34 (växel 0380-51 70 00), e-post jessica.tyreskog@nav.se

Inte heller anslutningsavgift till elnät ingår i priset. I Nässjö tätort ansvarar Nässjö Affärsverk Elnät AB för anslutning. I övriga delar av kommunen är E.ON elnätsägare och tillhandahåller detta.

Information och kostnad för anslutning till el lämnas av respektive bolag, beroende på var tomten är belägen.