Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Föreningar / Att starta en förening

Att starta en förening

Vad ska man tänka på när man vill starta en förening? Vilka regler gäller? På den här sidan försöker vi - steg för steg - ge tips och råd kring hur du startar en förening.

Ta reda på intresset
Börja med att ta reda på hur stort intresset är för att starta en förening.  Man bör vara minst ett tiotal innan man börjar.
Vad ska föreningen syssla med och hur ska verksamheten bedrivas? Ta också reda på om det redan finns en förening som man kan gå med i istället för att starta en ny förening.

Kontakta kommunen
Har man bestämt sig för att starta en förening tar man sedan kontakt med kommunens föreningsansvarige på kultur- och fritidsförvaltningen.

Det man då kommer att diskutera kring är:

  • Registrering: föreningen ska registreras i kommunens föreningsregister, när görs det?
  • Krav: vilka krav ställer kommunen på den nya föreningen? Ska t ex verksamhetsberättelse och liknande redovisas för att man ska kunna få ett bidrag?
  • Bidrag: vilka bidragsnormer finns i kommunen och vilka föreningar är bidragsberättigade?

Kontakta riksorganisation
Nästa steg är att kontakta någon riksorganisation eller specialförbund inom Riksidrottsförbundet (gäller idrottsföreningar). Man bör kontakta den organisation eller det specialförbund som ligger närmast den verksamhet som den nya föreningen ska bedriva. Att vara ansluten till en Riksorganinsation är ett krav för att vara bidragsberättigad.

Informera
När man kommit så här långt kan man informera allmänheten om att föreningen finns. Det kan man göra genom annonser, anslagstavlor och personliga kontakter.

Föreningsmöte
Så snart man fått veta vilken hjälp man kan få av kommunen och vad som gäller för inträde i riksorganisationen kan man börja förberedelserna för det första föreningsmötet, det konstituerande mötet där föreningen bildas.
Vid första mötet ska man tillexempelvis bestämma vilka stadgar föreningen ska ha. Stadgar utformar man efter de normalstadgar man fått från riksorganisation eller ett specialförbund.

Organisationsnummer
Sedan går man vidare och ordnar ett organisationsnummer. Det är ett krav från kommunen att föreningen har ett organisationsnummer. Läs mer och hämta blankett för ansökan om organisationsnummer hos Skatteverket.

Nu registreras föreningen i kommunen
När allt detta är genomfört registreras föreningen i kommunens föreningsregister. Föreningen skickar in en anmälan om att få bli upptagen i föreningsregistret och blir sedan kontaktade av kultur- och fritidsförvaltningen.