Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Kontaktcenter / Kontakta oss / Kommunledningskontor

Kommunledningskontor

Besöksadress

Stadshuset, Rådhusgatan 28, Nässjö

Öppettider, kl. 08.00- 16.30

Postadress

Nässjö kommun, 571 80 Nässjö.

Expedition

Nås via Nässjö kommuns växel tel. 0380-51 80 00

kommunstyrelsen@nassjo.se

Sommarens öppettider

Stadshuset har öppet kl. 08.00 - 16.00 under juli månad.

Kontakt, politiker

Kommunalråd Anci Magnusson (S), tel. 0380-51 80 61, anna-carin.magnusson@nassjo.se

Kommunalråd Anders Karlgren (M), tel. 0380-51 86 10, anders.karlgren@nassjo.se

Kommunalråd Anders Karlsson (C), tel. 0380-51 80 76, anders.karlsson@nassjo.se

Kommunalråd Laila Norss (KD), tel. 0380-51 80 44, laila.norss@nassjo.se

Kommunalråd Etelka Huber (MP), tel. 0380-51 80 27, etelka.huber@nassjo.se

Kommunalråd Anders Hansen (SAFE), tel. 070-569 20 50, anders.hansen@nassjo.se

 

Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen hittar du i vårt förtroendemannaregister.

Kontakt, förvaltningen

Kommundirektör Karl G. Bartoll, tel. 0380-51 84 30, karl.bartoll@nassjo.se

Administrativ chef Cecilia Gerhardsson, tel. 0380-51 80 52, cecilia.gerhardsson@nassjo.se

Ekonomichef Jan Öhlin, tel. 0380-51 88 61, jan.ohlin@nassjo.se

Personalchef Gunilla Strömqvist, tel. 0380-51 81 54, gunilla.stromqvist@nassjo.se

E-strateg Kenneth Hellman, tel. 0380-51 80 11, kenneth.hellman@nassjo.se

Planeringschef Stina Granberg, tel. 0380-51 81 78, stina.granberg@nassjo.se