Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Fåglar i stadsmiljön

Många fåglar trivs i våra stadsmiljöer. I stadsmiljön finns tillgång till mat (matrester i sopor och papperskorgar) och skyddade boplatser. Fåglar är ett trevligt och naturligt inslag i stadsmiljön. Men när det blir för många fåglar skapar de problem och försvårar möjligheterna att skapa det attraktiva centrum vi vill ha. 

Fåglar som t.ex. måsar och kanadagäss upplevs ofta som störande när de flyttar in i våra tätorter. Främst beror det på oväsende, bajs från gäss och att de skräpar ner genom att sprida runt vårt eget avfall. Många upplever också ett obehag när det samlas en stor mängd fåglar. Speciellt när dessa blir närgångna. Problemet brukar vara som störst under häckningsperioden mellan mars och juni.

Vi måste alla hjälpas åt att skapa en stadsmiljö som inte i onödan lockar till sig fåglar som kan upplevas som störande.

Vad kan jag göra?

Du kan hjälpa till genom att minska tillgången på mat för fåglarna i centrum:

  • Se till att sopkärl och papperskorgar har lock och är stängda. Finns matrester tillgängliga för fåglar drar det till sig måsar, men även råttor och möss.
  • Ställ inte ut soppåsen.
  • Släng inte skräp och matrester på gator och i grönytor. Använd de papperskorgar som finns.
  • Undvika matning av kanadagäss och måsar vid Ingsbergssjön.

Vad gör kommunen?

Många kommuner arbetar med att försöka minska antalet måsar och gäss. I Nässjö är åtgärderna främst inriktade på att minska tillgången på mat och boplatser. Det är inte effektivt eller långsiktigt att skjuta fåglarna då de snart flyttar in så länge den gynnsamma omgivningen finns. Åtgärder för att försämra livsmiljön för fåglarna kan dock kombineras med viss avskjutning för att skrämma bort fåglarna för en viss tid.

Genomförda och pågående åtgärder:

  • Fågelsäkra papperskorgar
  • Information till fastighetsägare med flera
  • Skräpkampanj
  • Borttagande av boplatsöar i Ingsbergssjön