Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Hälsoskydd

Hälsoskyddsarbetet i Nässjö kommun är till för att ge dig som bor i kommunen en så hälsosam miljö som möjligt. På samhällsplaneringskontoret arbetar vi bland annat med att förebygga och undanröja störningar som kan vara skadliga för människors hälsa. Arbetet innebär allt från tillsyn av daghem, skolor, äldreomsorgslokaler, samlingslokaler, hygienlokaler och badanläggningar till klagomål på störningar i bostäder.

Om du har frågor som gäller hälsoskydd går det bra att kontakta samhällsplaneringskontoret, tel. 0380-51 80 00 (växel), samhällsplaneringskontoret@nassjo.se.