Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Miljö och natur

I Nässjö kommun är vi stolta över vår lilla plats här på jorden. Därför gör vi allt vi kan för att inte förstöra den. Vi arbetar med många typer av miljöfrågor, såsom miljöskydd och naturvård och i vårt arbete med FN:s handlingsprogram Agenda 21 försöker vi skapa ett samhälle och ett sätt för oss kommuninvånare att leva som är hållbart i längden.