Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Emån

Emån rinner från Borgarsjön till Nålsjön (kommungränsen) är riksintresse för naturvård.

Nedströms mot Storesjön har Bodafors fiskevårdsällskap restaurerat Emån. Idag ser de strömmande sträckorna av vattendraget mycket fina ut och hyser återinsatt flodpärlmussla och ett stabilt bestånd av öring. Bergsimpa är ytterligare en av flera fiskarter och ån innehåller även flera dammar.