Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Fallamosseområdet

Fallamosseområdet är det gemensamma namnet för en samling stora myrar. De är belägna kring Tomtabacken, på höjder mellan 300-360 meter över havet. Mossarna i området är därför några av de högst belägna i Sverige, med en totalarea på 2120 hektar.

I området finns Ekelsjösjön som är södra Sveriges högst belägna sjö med sina 345 meter över havet. Ekelsjösjön är en långsmal myrsjö av norrländsk karaktär med gungfly längs stränderna.

Fallamossen är riksintresse för naturvård och ett Natura 2000- område. Delar av Fallamossen ingår i myrskyddsplanen för Sverige och i Länsstyrelsens våtmarksutredning (våtmarker i Nässjö kommun) har den ett högt naturvärde. Fallamossen ingår i ett av kommunens två stora områden som är obetydligt påverkade.