Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Huskvarnaån

Huskvarnaån (från och med Ryssbysjön i Nässjö kommun till Stensjön i Jönköpings kommun) på 2390 hektar är riksintresse för naturvård och har betydelse för utterstammen i regionen.

Området har även ett rikt fågelliv med häckande arter såsom svarthakedopping, storlom och fiskgjuse samt en lokal av betydelse för rastande sjöfågel och vadare. Sjöarna som ingår i Huskvarnaåns vattensystem är ofta rika på fisk såsom gädda, brax, mört, aborre och gös.

I Huskvarnaåns avrinningsområde, högre upp, ingår Lannafallssjön (som är källsjö till åns huvudfåra) och därpå följande Fredriksdalasjön och Fredriksdalsån som mynnar i Ryssbysjön.