Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Svartåmaden

Svartåmaden, söder om Anneberg, är riksintresse för naturvård och ett värdefullt våtmarkskomplex som är präglat av Svartån med en totalarea på 103 hektar. Området har högt värderade soligena kärr och svagt välvda mossar.

I norra delen av svartåmaden finns rika översilningskärr där det växer ett 40-tal kärlväxter som tex. smalfräken, slåtterblomma, klotpyröla och jungfru Marie nycklar. På våren är madmarkerna översvämmade och utgör ett tillhåll för änder och rastande vaderfåglar. Svartåmaden ingår i myrskyddsplanen för Sverige.