Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Vittingsberget

Vittingsberget är ett storslaget berg- och dalområde på cirka 110 hektar bleäget söder om vägen mellan Anneberg och Eksjö, norr om Ormaryd. Till stor del ligger området inom försvarets skjutfält och är ett riksintresse för totalförsvaret och för naturvård. Själva Vittingsberget reser sig med en cirka 40 meter hög tvärbrant mot Vittingsdalen i väster. Från Vittningsbergets topp är det en vidsträckt utsikt över småländska höglandet.

Berget byggs huvudsakligen upp av granit, som kommit i kontakt med Almesåkraformationen och dess diabas. Speciellt intressant är det svarta diabaskonglomeratet som skjuter upp som en bred kil i bergets västra kant.

Vittingsdalen består till viss del av sankmark och sumpskog med gran och björk. Här finns många bräkenarter, ormbär, storgröe och repestarr. Västra dalsidan är mullrik och artrik med exempelvis rödblära, blåsippa och ekorrbär.