Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Integration

Nässjö kommun har haft ett organiserat flyktingmottagande sedan 1985. 

Kommunens ansvar för flyktingar och nyanlända

Inom etableringstiden finns delar som kommunens olika förvaltningar ansvarar för. Kommunen ansvarar även för det fortsatta integrationsarbetet efter etableringstiden. Kommunens ansvarsområden är:

  • Samhällsorientering
  • Svenska för invandrare 
  • Information/samhällsvägledning
  • Skola och barnomsorg
  • Försörjningsstöd för de som inte innefattas av Etableringsreformen
  • Sociala insatser
  • Kommunen har även ett särskilt ansvar för asylsökande ensamkommande flyktingbarn samt ensamkommande med permanent uppehållstillstånd.