Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Bli språkvän

  

 

I Nässjö pågår projektet Språkvänner. Syftet med projektet är att genom möten - kulturer och människor emellan - underlätta vardagen och möjligheten för nyanlända att snabbare komma in i samhället. Språkvän genomförs med medel från Länsstyrelsen. 

Vem kan bli språkvän?

Alla som bor i Nässjö kommun kan bli språkvänner. Det är mötet människor i emellan som står i centrum. Språkvän syftar till att öppna för möjligheter till ömsesidigt utbyte mellan människor. Språkvänner satsar av sin tid (kanske 1-2 träffar per månad) och i bästa fall byggs vänskap och man hittar vänner för livet. 

Matchning ökar förutsättningarna

Deltagandet bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning. Projektet innebär att enskilda personer eller familjer med olika bakgrund - matchas tillsammans utifrån yrkesbakgrund eller intressen. 

  

 

Vill du veta mer? 

Här kan du ladda ner Nässjö kommuns folder om Språkvän. 

 
Vill du anmäla dig som språkvän?
Fyll i pdf:en och skicka den till larcenter@nassjo.se
eller till Nässjö kommun, Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö

 
Projektet i Nässjö kommun knyter an till det nationella projektet Språkvänner. Läs mer på www.sprakvan.se